13MAGNUS Reawakens 13MAGNUS Reawakens Szczecin 26.08.2017

Unsplashed background img 2

SZCZECIN SZCZECIN

Unsplashed background img 2

Założony w 1243 roku, od zawsze kojarzony jest z portem i morzem Bałtyckim. To miasto, gdzie okazałe kamienice i gwiaździste place z dziewiętnastego wieku przeplatają się ze współczesnością.

Poznaj więcej niż sam Szczecin — poznaj jego mieszkańców..
Founded in 1243, Szczecin has always been associated with the port and The Baltic Sea. It is a place, where the majestic architecture and star-shaped intersections of the 19th century harmonise with the contemporary and modern.

Explore more than the city itself — meet it's citizens.

TRANSPORT TRANSPORT

Unsplashed background img 2

Choć nieco na uboczu Polski, Szczecin jest dobrze skomunikowany z europejską siecią dróg, za sprawą A6 i niemieckiej A11 do Berlina, a także S3 i A2 w stronę Warszawy czy Poznania. Dogodne, bezpośrednie połączenia kolejowe umożliwiają dotarcie niemal z każdego większego miasta kraju.

Dodatkowo, w zasięgu dwóch godzin drogi są aż trzy duże lotniska — Szczecin-Goleniów (SZZ), Berlin-Tegel (TXL) i Berlin-Schönefeld (SXF), będące naszym małym oknem na niemal cały świat.
Though situated at the corner of Poland, Szczecin boasts a number of connections to almost anywhere. The A6 and German A11 motorways connect the city to Berlin, and the entire network of convenient and fast car routes around Germany and beyond. The ferry port in Świnoujście allows for comfortable car travel from Scandinavia. A multitude of cheap rail services, including those to Berlin, open up quick and efficient travel for those leaving their car at home.

And finally: the three big airports, that are situated within two hours from the centre of Szczecin. Berlin Tegel (TXL), Berlin Schönefeld (SXF) and Szczecin Goleniów (SZZ) offer an amazing selection of destinations, both low-cost and regular airlines.

ZAKWATEROWANIE ACCOMODATION

Unsplashed background img 2

Szczecin nie jest wielkim miastem, całe centrum można przejść w pół godziny. Dlatego każdy hotel w centrum będzie dobry. Można znaleźć nocleg w dzielnicach bardziej oddalonych od centrum (Niebuszewo, Gumieńce, Pogodno, Dąbie, Zdroje, Prawobrzeże, Reda) jednak nie polecamy — daleko od portali i pola gry — jedyny plus to fakt, że może być taniej.

Szukajcie na booking.com airbnb.com ,a w razie jakichkolwiek pytań nie bójcie się pytać.

Specjalnie dla agentów Enlightened znaleźliśmy i wybraliśmy najlepsze i niezwykle korzystne oferty noclegowe. Wszelkie informacje znaleźć można na społeczności G+ dostępnej po rejestracji na enlightened.rocks
Szczecin is not a big city — everything in the centre is within reasonable walking distance. That means that any hotel in within the city centre will do. Hotels in more distant districts, such as Niebuszewo, Gumience, Pogodno, Dabie, Zdroje, Prawobrzeze, Reda will be less convenient, since they will be far from the anomaly zone, however, might have better rates.

Check booking.com and airbnb.com for best rates, and as always — we are happy to help if needed.

The best accomodation deals and bargains, hand picked especially for Enlightened agents visiting Szczecin, can be found in our G+ community available after registering at enlightened.rocks

ATRAKCJE TOURIST ATTRACTIONS

Unsplashed background img 2

Szczecin, z racji swojego położenia geopolitycznego, wielokrotnie w historii przechodził z rąk do rąk, ostatni raz tuż po Drugiej Wojnie Światowej. Odcisnęło to swoje niezwykłe piętno, dzięki czemu tuż obok siebie spotkamy i okazałą, dziewiętnastowieczną, kamienicę, skromniejsze bloki już z lat powojennych oraz niezwykłą architekturę współczesną. Obecnie Szczecin, po latach zawirowań, a potem stagnacji, na powrót buduje swoją niepowtarzalną tożsamość, tak bardzo historycznie związaną z rzeką Odrą i morzem.

Charakterystyczne w naszym Śródmieściu są trzy monumentalne, gwiaździste place, przywodzące na myśl aleje i ronda Paryża. Ich układ posłużył nam za inspirację do naszego logotypu.
Szczecin, due to its geopolitical location, has changed hands multiple times throughout history, the last time being right after the Second World War. This has left an extraordinary imprint on the city, interweaving magnificent 19th century architecture, more modest post-war council housing and sleek, contemporary designs. Currently Szczecin, after years of turmoil and then neglection, is rebuilding its unique identity, so historically connected with the Oder and the sea.

Worth noting in the centre of our city are three monumental, star-shaped intersections, reminiscent of the avenues and roundabouts of Paris. Their layout served us as an inspiration for our logo.

Wały Chrobrego Symbol Szczecina powstały na początku dwudziestego wieku w miejscu dawnych fortyfikacji. Wraz z monumentalnymi gmachami Urzędu Wojewódzkiego, Muzeum Narodowego oraz Akademii Morskiej tworzą bodaj najbardziej znaną sylwetkę naszego miasta. Same tarasy to też doskonały punkt widokowy — znajdziemy tu i restauracje, i miejsce do spacerów, a także doskonały obraz rzeki Odry i portu.

Wzdłuż rzeki znajdują się nadodrzańskie bulwary — stąd dawni Szczecinianie ruszali po morską przygodę. Dziś jest to jedno z ulubionych miejsc spędzania czasu przez młodzież. Ciekawostką jest zapach czekolady unoszący się w okolicy (fabryka znajduje się po drugiej stronie rzeki), dzięki temu, bez obaw, możemy mówić, że będzie to „anomalia pachnąca czekoladą”.
Waly Chrobrego a symbol of Szczecin, constructed in the early 20th century, in place of dismantled fortifications. Along with the monumental offices of the Voivodeship, the National Museum and the Maritime Academy it is one of Szczecin's most famous views, welcoming everyone who arrives through the main highway that runs across the bridges and viaducts here. The terraces are a great place to relax and wander around thanks to a number of restaurants and an amazing sight of the Oder river and the port.

Along the river Oder, south of the embankment, runs the newly-reconstructed Boulevard. Once a place where citizens embarked on sea adventures, now a favourite meeting place for teenagers. A chocolate factory stands right across the river, creating a lovely scent. We can surely say, that this anomaly will smell like chocolate.

Jasne Błonia / Park Kasprowicza / Ogród Różany Jedno z ulubionych miejsc spacerów i wypoczynku. Park zaczyna się od pięknie odrestaurowanego gmachu Urzędu Miasta. Następnie są rozległe błonia, po bokach aleje platanów. Dalej — jeden z symboli miasta — Pomnik Czynu Polaków (popularnie zwany pomnikiem Trzech Orłów). Na końcu spaceru docieramy do Ogrodu Różanego, gdzie na małej powierzchni zgromadzono ponad 100 odmian tych kwiatów. Jasne Blonia / Kasprowicza Park / Rose Garden Szczecin's favourite place for walking and relaxing. The park starts at the magnificent, newly renovated building of the City Hall. Then there is a vast lawn, lined with alleys planted with plane trees. Next — one of the symbols of the city — the Monument of the Deed of Poles (also known as the Three Eagles Monument). At the end we reach the Rose Garden, with over a 100 varieties of these plants have been gathered in this small area.

Zamek Książąt Pomorskich niegdyś siedziba Gryfitów, dynastii rządzącej Księstwem Pomorskim. Zrekonstruowany po wojnie w renesansowym stylu, obecnie mieści operę, muzeum, galerie sztuki a także restauracje i urzędy. The Pomeranian Dukes Castle was once seat of the Dukes ruling the Duchy of Pomerania. Reconstructed after the Second World War in a renaissance style, it now houses an opera, a museum, art galleries, as well as restaurants and offices.

Filharmonia / Plac Solidarności Filharmonia wybudowana w 2014 roku, w miejscu dawnego Domu Koncertowego. Jej niezwykła, smukła sylwetka została zaprojektowana przez Studio Barozzi Veiga, i z miejsca zebrała masę nagród, w tym tę najważniejszą — Nagrodę Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe 2015.

Tuż obok, na placu Solidarności, znajdziemy Centrum Dialogu Przełomy — nagrodzone World Building of the Year 2016 muzeum opisujące przemiany w społeczeństwie, jakie dokonały się w Szczecinie w latach powojennych. Bardzo ważnym symbolem tych zmian jest Pomnik Anioła Wolności — anioł trzyma w dłoniach słowo „Grudzień” na cierniowej koronie, przypominając o śmierci 19 osób podczas robotniczego protestu przeciw komunistom w 1970 roku.
The Philharmonic Hall, constructed in 2014 in place of the original Konzerthaus. Its extraordinary, modern and slim silhouette had been designed by Studio Barozzi Veiga and was awarded the Mies van der Rohe European Union Prize for Contemporary Architecture 2015.

The Centre of Dialogue Upheavals, situated right across the street, under the Solidarności square, is a place describing and exhibiting our most recent history — which had taken place after the Second World War, that ultimately led to freedom of Poland. Right next to the museum stands a silent memorial of these transformation — the Angel of Freedom, that is holding a crown signed "DECEMBER" — a tribute to 19 workers shot by the communist regime, during a peaceful protest in December 1970.

REJESTRACJA & AFTERPARTY REGISTRATION & AFTERPARTY

Unsplashed background img 2

Tajemnica, piwo, atmosfera, masoni, dobre jedzenie, Enlightened, kotwice, Szczecin - wszystkie te rzeczy są w jakiś sposób połączone. To połączenie nazywa się Nowy Browar Szczecin . Miejsce, gdzie możemy się spotkać, poznać, zjeść, wypić dobre lokalne piwo. To miejsce, które podczas Anomalii możemy nazwać naszym domem. Miejsce, w którym odbędzie się zielona rejestracja i afterparty. Mystery, beer, atmosphere, Freemasons, good food, Enlightened, anchors, Szczecin - all these things are somehow connected. The link is called Nowy Browar Szczecin . A place where we can meet, we can greet, we can eat, we can have some good fresh beer. A place that we can call: our home for the anomaly. A place where an ENL Registration and The ENL Afterparty will take place.

W piątek wieczorem spotkamy się na pre-rejestracji. Wypijemy parę piwek, pogadamy, odbierzecie (a my wydamy) identyfikatory, darmowy swag i zamówienia ze sklepiku. Sobotni poranek możemy zacząć od śniadania (do wyboru kilka zestawów) i dalsza część rejestracji/wydawania swagu i zamówień, a także okazja do pogawędki z naszymi uroczymi Agentkami ;) Po udanej anomalii spotkamy się tam jeszcze raz. Tym razem będzie to czas na ENL Afterparty - nie martw się o miejsce - zarezerwowana sala pomieści ponad 300 osób!! Aktualnie z szefem kuchni Nowego Browaru dopinamy ostatnie szczegóły odnośnie specjalnego menu. Tak więc... Nowy Browar to będzie najlepsze miejsce dla każdego oświeconego agenta - niesamowite jedzenie i piwo, sporo przyjaznych agentów i niepowtarzalna atmosfera, której nie znajdziesz gdzie indziej. On Friday evening we can meet at the pre-registration Party. Grab a beer, get the swag and pick up shop orders. Then, on Saturday morning, during the Registration, you can have a breakfast with us, as well as get registered, pick up swag/shop orders and chat with our lovely Frog Queens ;) And after a successful anomaly we will meet there once more time for The ENL Afterparty - don\'t worry about place - our reservation is for over 300 people!! Also we are working with Nowy Browar chef to prepare a special ENL Menu for the party. So... it will be a good place for every Enlightened agent - amazing food and beer, a lot of friendly agents and a unique atmosphere you will not find anywhere else.

Budynek dawnej loży masońskiej "Pod Trzema Złotymi Kotwicami Miłości i Wierności". Zezwolenia na budowę obiektu udzielono 02.07.1853r. Budynek utrzymany w formach propagowanego przez K.F. Schinkla tzw. stylu arkadowego, łączącego cechy neoromanizmu i neorenesansu zaprojektował architekt A. Bachstein ze Szczecina. W 1931 roku architekt Gustaw Gauss zaprojektował przebudowę siedziby Loży do której jednak nie doszło. W 1933 zlikwidowano w Niemczech wolnomularstwo, a budynek przekazano Towarzystwu Kasy Rezerwy na kasyno Landwehry. Ponadto w budynku mieściła się gospoda, a głębokie piwnice oficyny od początku wynajmowano na skład win oraz rozlewnię likierów Hermann Bohlke. Free Masonry Lodge "Under Three Golden Anchors of Love and Loyalty". The building permission for the object was granted on 2nd July 1853. The building, being an adaptation of the forms propagated by K. F. Schinkel, the so called arcade style, uniting neo-renaissance and neo-roman shapes has been planned by the architect A. Bachstein from Szczecin. In 1933 free masonry was disbanded in Germany, and the building was forwarded to the Reserve Banking Company for a Landwehr-Casino. Moreover in the building was a tavern and the deep cellars in the Backhouse have been rented for a wine storage as well as the Liquor Factory Hermann Bohlke.

W 1945 roku budynek przekazany został na siedzibę Domu Kultury Kolejarza. W latach 50-tych XX wieku Salę Koncertową przebudowano na teatralną. Przebudowane zostało również główne wejście do budynku oraz dobudowano klatkę schodową z boku budynku.
W roku 2010 kamienica zakupiona została przez spółkę Hoker i w latach 2013-2016 poddana kompleksowemu remontowi, m.in. przywrócono historyczny układ wejścia.W 2015 w budynku został uruchomiony browar restauracyjny- Nowy Browar Szczecin, a w 2016 roku zostanie otwarta Nowa Sala Koncertowa. Tym samym funkcje budynku wracają do pierwotnych korzeni.
In 1945 the building was handed over to house Dom Kultury Kolejarza (Railway Culture House). In the fifties of the 20th century the concert hall was adopted to a theater hall. Also the main entry was overworked, and a staircase on the side of the building was added.
In the year 2010 the house was bought by the Hoker Company and following this properly got renovated in the years 2013-2015, i.a. the historical entrance configuration was restored. In the year 2014 a restaurant brewery was established in the building - Nowy Browar Szczecin (New Brewery Szczecin), and in 2015 the New Concert Hall was opened. This considered the functions of the building come back to its primary roots.

KULINARIA FOOD

Unsplashed background img 2

Pasztecik smażone ciasto z nadzieniem mięsnym, serowo-pieczarkowym albo kapustą z grzybami. Można zjeść w wielu miejscach w mieście, jednak pierwszy i oryginalny bar (otwarty w 1969 roku) znajduje się na Wojska Polskiego. Jest tam też portal i start 18-misjowej mozaiki. Punkt obowiązkowy na gastronomicznej mapie miasta. Niestety zamknięte w niedzielę, więc planujcie odwiedziny w piątek lub sobotę. Zamawiamy dwa z barszczem i płacimy gotówką. Pasztecik a deep fried dough stuffed with minced meat, cheese&champignons or cabbage&mushrooms. You can find them in various places around the city, but the one and original Pasztecik was founded 1969 and is located at Wojska Polskiego — there is a portal and a 18-mission banner commemorating that place. Definitely worth paying a visit. Unfortunately it is closed on Sundays — so plan to visit on Friday or Saturday. Order: two paszteciki and a borscht (dwa z barszczem). Payment in cash only.

Paprykarz mielona ryba z ryżem i sosem pomidorowym. Puszkowane, tanie, smaczne. Można dostać w każdym spożywczaku. Dobry pomysł na niesztampowy prezent dla rodziny ;) Paprykarz A traditional fish spread, made from ground fish, rice and tomato paste. Sold in cans, cheap and tasty, available in most shops. A simple idea for an unusual gift for your family :)

Frytburger/Frytkebab niektórzy mowią, że da się to zjeść na trzeźwo. Niektórzy mówią, że może zapoczątkować rewolucję. My wiemy tylko, że najlepiej smakuje podczas porannego powrotu z melanżu. Najlepiej smakuje z „mieszanym”. Można kupić w wielu całodobowych fastfoodach w mieście, szczególnie w „Mak Kwaku” i „Bar Rabie”. Frytburger/frytkebab Ever eaten a doner but with fries instead of vegetables? Some say you just can't eat it when sober. Some say that it will turn you stomach inside out. All we know it tastes best during a morning walk from a party, towards home. Best served with "mieszany" sauce. Can be found in a number of 24h fast foods around the city centre, namely "Mak Kwak" and "Bar Rab".