#IngressFS #IngressFS
Szczecin 01.12.2018

IngressFS Szczecin

#format #format

IngressFS Crypto

Zakodowane portale
Teamy będą cross-faction (wyłonione losowaniem). Każdy dostanie zakodowaną listę portali. Celem będzie rozwiązanie zagadek, dzięki temu gracze dostaną nazwę portalu lub jego współrzędne. Team, który przyniesie więcej unikalnych kluczy na afterparty (w jednej kapsule) wygra.
Encoded Portal Lists
Teams will be cross-faction (based on a draw). Each will get encoded portals list. Goal is to decode password, it will provide portal name or coordinates. Team that bring more unique keys for portals for afterparty (in one capsule) win.

Rozkład dnia:
13:30 - Spotkanie, losowanie teamów, wyjaśnienie zasad
14:00 - Początek #FS, hakowanie portalu rejestracyjnego
16:00 - Koniec zabawy, afterparty
17:00 - RestockPortal !!
Timeplan:
13:30 - Meeting, teams draw
14:00 - Start of #FS, hack registration portal
16:00 - Finish, afterparty
17:00 - RestockPortal !!